Met hoofd,
hart en handen

Oudervereniging (OV)

Alle ouders van de kinderen van de Telescoop zijn automatisch lid van de oudervereniging. De vereniging stelt zich - gelet op de primaire verantwoordelijkheid van de ouders voor de opvoeding van de kinderen - ten doel de samenwerking tussen de ouders, schoolleiding en het personeel met betrekking tot onderwijs en vorming van leerlingen te bevorderen.

Om alle activiteiten te coördineren kent de oudervereniging een bestuur, de ouderraad (OR) genaamd. Deze ouderraad wordt voor drie jaar gekozen in de jaarlijkse algemene ledenvergadering en komt ieder schooljaar ongeveer 6 keer bijeen. Doel van dit overleg is de coördinatie van de activiteiten en de budgetverdeling van de commissies en de werkgroepen. Aan de ouderraadsvergadering neemt ook een teamlid deel om zaken van gemeenschappelijk belang goed af te kunnen stemmen.

Vragen en opmerkingen aan de OR kunt u per e-mail sturen aan: ovpiusxvoorburg@gmail.com