Met hoofd,
hart en handen

Aanmelden

In het document 'Aanmeldprocedure basisonderwijs Leidschendam en Voorburg' kunt u lezen hoe binnen onze stichting en school het toelatingsbeleid van leerlingen is geregeld. Meer informatie over het toelatingsbeleid van stichting Panta Rhei vindt u hier.

Voor het voor-aanmelden van uw kind kunt u het voor-aanmeldformulier invullen. Dit is voor kinderen van 0 tot 3 jaar. Het ingevulde voor-aanmeldformulier kunt u sturen naar: info@kcdetelescoop.nl. Wilt u uw kind vanaf 3 jaar aanmelden? Stuur dan een mail naar info@kcdetelescoop.nl voor het definitieve aanmeldformulier. Let op, dit is een aanmelding, geen plaatsing. 

Wanneer de school onvoldoende informatie heeft om te beoordelen of uw kind plaatsbaar is, omdat ouder(s) / verzorger(s) geen toestemming geeft/ geven voor het opvragen van informatie bij de voorschool, de vorige school of voor het uitvoeren van aanvullend onderzoek, kan de school besluiten de aanmelding niet in behandeling te nemen. Hiermee vervalt de zorgplicht van de school. 

Voor-aanmeldformulier