Met hoofd,
hart en handen

Schooltijden

Maandag    08.30 - 14.30 uur
Dinsdag      08.30 - 14.30 uur
Woensdag  08.30 - 12.15 uur
Donderdag 08.30 - 14.30 uur
Vrijdag        08.30 - 14.30 uur

De kinderen worden niet eerder dan tien minuten voor tijd op school verwacht. De school is vanaf dat moment open, zodat de kinderen alvast naar hun groep kunnen, waar de leerkracht toezicht houdt. Kinderen die binnen zijn, blijven vanwege het toezicht ook binnen.

Spelen op het plein gebeurt buiten schooltijd onder verantwoordelijkheid van u als ouder.

In de tien minuten voor schooltijd geldt voor ouders 

- vijf minuten voor de les; we gaan bijna beginnen, dus begin alvast met
   afscheid nemen
- om 8.30 uur; de deur gaat dicht, de les is begonnen en de ouders verlaten 
   de school