Met hoofd,
hart en handen

Ons Kindcentrum

Kindcentrum de Telescoop biedt uitstekend onderwijs en betrouwbare kinderopvang voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar. Dit gebeurt in een veilig pedagogisch klimaat dat bijdraagt aan een brede talentontwikkeling van alle kinderen en medewerkers. Onderwijs en opvang werken op deze locatie nauw samen aan doorgaande leer- en ontwikkellijnen. 

Hierbij staat ‘ontwikkelen met hoofd, hart en handen’ centraal.
Ons kindcentrum staat met beide benen in de maatschappij. Wij werken graag samen met lokale organisaties die ons helpen om kinderen goed voorbereid op hun volgende stap van school te laten vertrekken. Als kinderen ons kindcentrum verlaten na groep 8, willen wij dat zij zich verbonden voelen met anderen, zich verantwoordelijk voelen voor de keuzes die ze maken en goed toegerust en vol vertrouwen de wereld kunnen ontdekken. 

Lees meer

Onder één dak werken onze organisaties nauw samen:R.k. basisschool de Telescoop

Onze school (voorheen Pius X) is onderdeel van schoolbestuur Stichting Panta Rhei en staat in Voorburg-West. Wij hebben een Rooms Katholieke signatuur. Er leren ongeveer 300 enthousiaste kinderen dagelijks met hun hoofd, hart en handen en zij worden begeleid door een enthousiast en gedreven team. Wij onderscheiden ons in Voorburg-Leidschendam van andere scholen, doordat wij de enige basisschool zijn met het profiel Wetenschap & Techniek. Dit houdt in dat wij in de ochtend volgens modern klassikaal onderwijs werken aan de basisvakken (de leerkracht is sturend) en in het middagprogramma werken wij thematisch aan wereldoriëntatie en kunst & cultuur (de leerkracht is coachend). Onderzoekend en ontwerpend leren staat in de middag centraal en er wordt gewerkt aan de vaardigheden die nodig zijn in de 21e eeuw. Eigenaarschap en investeren in de sociaal-emotionele vorming vormt de basis voor goed onderwijs en leren met plezier. Pas dan krijgt talentontwikkeling de ruimte (zowel bij onze kinderen als ons team). Ook zorgen wij ervoor dat kinderen voldoende beweging binnen en buiten de school krijgen. We hebben een inpandige gymzaal en een uitdagend schoolplein.  Bent u op zoek naar een goede plek voor uw kind? Wij geven u graag een rondleiding in ons kindcentrum! 

 

Kinderopvang de Telescoop

De kinderopvang in Kindcentrum de Telescoop wordt verzorgt door Vlietkinderen. De voormalige ‘stand alone’ locaties: kinderdagverblijf Plons, buitenschoolse opvang de Fontein en peuterspeelzaal de Hobbelhoek, hebben een plek gevonden binnen de Telescoop.  Bij Kindcentrum de Telescoop bieden we dag- peuter en buitenschoolse opvang. 

Als maatschappelijke kinderopvangorganisatie zijn wij ervan overtuigd dat onze wereld een mooiere plek wordt wanneer iedereen gelijke kansen krijgt om zich te ontwikkelen en wanneer we samen de uitdagingen van nu en de toekomst aanpakken. Ieder kind mag opgroeien tot avonturier, kunstenaar, uitvinder, sporter of wetenschapper, maar bovenal tot wereldburger.

Daarom streven we bij Vlietkinderen ernaar dat iedereen mee mag doen. Met avonturen om jezelf en de wereld te ontdekken en je zo te ontwikkelen. We bieden kinderen een warme, veilige omgeving, waarin ze zichzelf kunnen zijn. Met plezier, professionaliteit en vertrouwen helpen we hen op weg. En uitdagingen vragen om lef en eigen keuzes maken, vallen is niet erg – bij Vlietkinderen helpen we je weer op te staan. Elke dag een stap vooruit. Elke dag een nieuw avontuur. De toekomst wacht. Ga je mee?