Met hoofd,
hart & handen

Ouders

Op onze school vinden wij het contact tussen ouders en school van essentieel belang. Ieder kind is gebaat bij een goede samenwerking tussen school en thuis. Ouders en school hebben hetzelfde doel: het kind zich zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen in een fijne, veilige leeromgeving. Uw actieve betrokkenheid bij onze school is voor ons van grote waarde.