Met hoofd,
hart & handen

Ons onderwijs

In ons kindcentrum spelen en leren wij met ons hoofd, hart en handen en daarnaast heeft onze school het profiel Wetenschap & Techniek. Wetenschap en technologie (W&T) gaat over een manier van kijken naar en benaderen van de wereld. Bij wetenschap en technologie ontwikkelen kinderen een houding van nieuwsgierigheid, waarin ze willen weten, willen begrijpen en willen verbeteren. Dit betekent dat wij de nadruk leggen op het aanleren van 21e -eeuwse vaardigheden. Hierbij zijn onderzoekend en ontwerpend leren leidende activiteiten. Wij bieden een ochtendprogramma en een middagprogramma aan. In de ochtend werken de kinderen aan de basisvakken (zoals rekenen, lezen, taal) en in de middag werken we thematisch aan wereld oriënterende vakken. Dit noemen wij Telescooptijd. 

Wij geloven dat kinderen behoefte hebben aan een gevarieerd onderwijsaanbod waarbij aandacht is voor cognitie (hoofd), betrokkenheid, passie en beleven (hart) en concreet aan de slag gaan (handen). Daardoor ervaren kinderen waar hun talenten liggen en ontdekken ze nieuwe interessegebieden. Dit stimuleert de brede ontwikkeling. Dit houdt in dat het werken met hoofd, hart en handen zichtbaar wordt in ons thematisch werken waarbij kinderen willen weten (met het hoofd), willen beleven (met het hart) en willen doen (met de handen). Zo kan het zijn dat kinderen tijdens een thema over de ruimtevaart willen weten (hoofd) hoe een raket kan vliegen in de ruimte, willen beleven (hart) hoe het is om op net als een echte ruimtevaarder proefjes te doen en zelf een raket gaan knutselen (handen). 

Daarnaast vinden wij het ontzettend belangrijk dat ieder kind met plezier naar school komt en het zich gezien en gehoord voelt. Alleen als kinderen zich veilig voelen in de klas, komen zij tot leren. Wij maken hierbij o.a. gebruik van de "Superheldenaanpak” van het Orka Platform. Dat is een preventieve aanpak om sociale vaardigheden van kinderen en het groepsklimaat in de klas te verbeteren en daarmee de kans op sociale problemen te voorkomen. 

Op onze school wordt gewerkt vanuit een rooms-katholieke grondslag. Kinderen worden uitgedaagd om aan de hand van eigentijdse verhalen en Bijbelverhalen na te denken over levensbeschouweljke thema's. Daarnaast wordt stilgestaan bij katholieke feestdagen.

Blog op de website van Faqta

Een paar maanden geleden was Faqta op bezoek bij groep 8B om een les te bekijken en te praten over de manier waarop wij op onze school Faqta inzetten. Op de website van Faqta is een blog verschenen hierover. Via de button komt u op de website van Faqta. Ook ziet u hieronder de uitleg van juf Linda.

Blog