Met hoofd,
hart en handen

PRIVACY

Sinds 25 mei 2018 geldt de nieuwe Europese privacywet; de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Aan deze wet moet iedere organisatie zich houden. In onderstaande documenten leest u hoe wij dat binnen Stichting Panta Rhei doen.
- privacyreglement
- overzicht toegangsrechten interne verwerkers
- protocol voor gebruik van e-mail, ICT en sociale media