Met hoofd,
hart en handen

Klassenouders

Een klassenouder is de schakel tussen de groepsleerkracht en de ouders van de kinderen uit de klas.

Aan het begin van het schooljaar kunnen ouders zich aanmelden als klassenouder. We verwachten dat deze ouder zich het gehele schooljaar actief en enthousiast inzet. Een voorwaarde is dat de klassenouder een kind heeft in de desbetreffende groep.
Een klassenouder ondersteunt de leerkracht bij het coördineren van activiteiten in en buiten de klas. Hij/zij legt contact met andere ouders en kan ze betrekken en enthousiasmeren voor ouderhulp op school.

Naast de samenwerking met de leerkracht kunnen klassenouders ook onderling met elkaar  contact onderhouden via Social Schools.
Door de aanwezigheid van klassenouders binnen de school wordt de Oudervereniging (OV)minder zwaar belast. Zij kan bij het organiseren van- en helpen bij een aantal activiteiten de hulp vragen van de klassenouders.

Taken 


Een klassenouder kan, in overleg met de leerkracht, de volgende taken op zich nemen:

  • Behulpzaam zijn bij het opzetten en organiseren van activiteiten voor de groep. Bijvoorbeeld bij: excursies, uitstapjes, feesten, projecten, verjaardag of afscheid van de leerkracht/stagiaire.
  • Indien nodig andere ouders betrekken bij activiteiten/vragen voor hulp.
  • De OV ondersteunen met uitvoerende taken.
  • Ouders van nieuwe leerlingen betrekken bij school.
  • Aandacht besteden aan lief en leed in de groep, b.v. bij langdurige ziekte, geboorte en/of andere gebeurtenissen.
  • Signalen opvangen van ouders over zaken die in de groep en/of op school spelen of onduidelijk zijn, je kunt dit kenbaar maken aan de leerkracht.