Met hoofd,
hart en handen

Ons kindcentrum


Kindcentrum de Telescoop biedt uitstekend onderwijs en betrouwbare kinderopvang voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar. Dit gebeurt in een veilig pedagogisch klimaat dat bijdraagt aan een brede talentontwikkeling van alle kinderen en medewerkers. Onderwijs en opvang werken op deze locatie nauw samen aan doorgaande leer- en ontwikkellijnen. 

Hierbij staat ‘ontwikkelen met hoofd, hart en handen’ centraal.
Ons kindcentrum staat met beide benen in de maatschappij. Wij werken graag samen met lokale organisaties die ons helpen om kinderen goed voorbereid op hun volgende stap van school te laten vertrekken. Als kinderen ons kindcentrum verlaten na groep 8, willen wij dat zij zich verbonden voelen met anderen, zich verantwoordelijk voelen voor de keuzes die ze maken en goed toegerust en vol vertrouwen de wereld kunnen ontdekken.