Met hoofd,
hart en handen

M5

Sinds mei 2023 maken wij gebruik van de M5. Deze aanpak helpt ons bij het reguleren van gedrag en een sociaal veilige omgeving in de school te realiseren. Hier vindt u meer informatie over de M5 aanpak. 

Ook vindt u meer informatie in deze folder.

Via onderstaande knop kunnen leerlingen en ouders van KC de Telescoop een melding maken.

Melding maken

M5

Op de Telescoop weken wij voortdurend aan onze schoolontwikkeling. Wij evalueren regelmatig ons onderwijs en de voorwaarden die nodig zijn om goed onderwijs te kunnen bieden. De basis voor het bieden van goed onderwijs is de sociale veiligheid in de school. Een kind kan zich namelijk alleen optimaal ontwikkelen in een sociaal veilige omgeving. Wij leren de leerlingen sociale vaardigheden aan met behulp van Orka methode, maar ondanks dat merken wij dat de sociale veiligheid binnen ons kindcentrum niet altijd optimaal is. Dat is waarom wij vanaf heden gebruik maken van de M5 methode. Deze aanpak is gericht op het reguleren van gedrag. Orka en M5 zijn voor ons de perfecte combinatie om het gedrag aan te leren en te reguleren. 

Pesten

Structureel pesten onttrekt zich veelal aan onze waarneming. Pesten is het gevolg van een onveilige omgeving. Als volwassenen niet zorgen voor veiligheid, dan regelen kinderen dat zelf. Dit kan gebeuren door te pesten. Daarom hebben de kinderen die pesten en de kinderen die gepest worden hulp nodig van hun omgeving. Met de M5 aanpak krijgen wij zicht op wat zich in en om school voltrekt m.b.t. sociale veiligheid, ook buiten het zicht van volwassenen en ook voor en na school. Je kunt vervolgens als school steeds gericht en tijdig bijsturen als het de verkeerde kant op gaat.

De Stopknop

De Stopknop is een uniek hulpmiddel in de M5-aanpak en is 24/7 beschikbaar via deze website. De Stopknop geeft leerlingen en leerkrachten altijd en overal de mogelijkheid om onveilige situaties en vervelende incidenten digitaal te melden. Op een eenvoudige wijze krijgt de school data over gedrag van de leerlingen. Deze informatie maakt een adequate aanpak van structureel ongewenst gedrag mogelijk.

Privacy

Op KC de Telescoop gaan wij zeer zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. De M5-Meldbox heeft het Nederlands Privacy Keurmerk gekregen en won de Nationaal Privacy Innovatie Award.